Hội tụ các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2018 - 2020

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2020 đã đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đã có 69 sản phẩm của 47 chủ thể trên địa bàn 45 xã, phường, thị trấn, thuộc 18 huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt 3 sao, 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh