Tin tức

Phát huy lợi thế các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP

Với mục tiêu giới thiệu, quảng bá, đưa các sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, từ năm 2019 đến nay, hàng chục điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP được xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mặc dù được các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ tích cực và hệ sinh thái sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng đa dạng nhưng không ít cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP vẫn loay hoay tìm hướng phát triển, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế.