Tin tức

Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP bền vững

Thanh Hóa luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ thể sản xuất từ khâu tuyên truyền, quảng bá, đào tạo tập huấn, nâng cao chất lượng sản phẩm đến mở rộng vùng nguyên liệu... để các sản phẩm OCOP phát triển bền vững. Với sự trợ lực kịp thời, tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đã có nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng, đánh giá cao.