Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
781/QĐ-TTg08/6/2020Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
77/KH-UBND16/03/2020Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020, tỉnh Thanh Hóa
590/QĐ-UBND19/02/2020Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 1 - năm 2020
783/VPĐP-OCOP26/12/2019Đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình “Nông sản Xanh Việt Nam”
5445/QĐ-UBND23/12/2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa - năm 2019