7 sản phẩm OCOP có thêm hợp đồng liên kết tiêu thụ sau đợt trưng bày giới thiệu

Khảo sát từ Tổ quản lý Chương trình OCOP thuộc Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới, sau 3 ngày trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP (từ 15 đến 17 - 1) tại sân Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa (TP Thanh Hóa), các chủ thể sản xuất đã ký kết được nhiều hợp đồng tiêu thụ lâu dài cho 7 sản phẩm OCOP.