Đẩy mạnh giới thiệu, phát triển thị trường cho sản phẩm OCOP

Tính đến đầu năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã có 69 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đang được triển khai trên toàn quốc. Trên thực tế, nhiều sản phẩm khá chất lượng nhưng chưa được nhiều người biết đến nên quy mô sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ. Điều này đặt ra vấn đề phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để đưa những sản phẩm OCOP trở thành mặt hàng mang lại giá trị kinh tế ngày càng cao, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho cư dân các vùng quê.