Hội tụ thành quả hơn 2 năm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thanh Hóa

Từ ngày 15 đến 17 - 1, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa (Văn phòng NTM) phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Co.opmart Thanh Hóa (Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa) tổ chức đợt trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa. Rất nhiều người dân đã đên tham quan, mua sắm.