Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản

Trong thời gian qua, công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo sự chuyển biến tích cực, đáp ứng hàng hóa nông sản bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh và xuất khẩu.