Thọ Xuân và Thiệu Hóa cần nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 26/3, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề “Kết quả việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) từ năm 2021 đến 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” tại 2 huyện Thọ Xuân và Thiệu Hóa.

Năm 2019, huyện Thọ Xuân được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM. Theo bộ tiêu chí mới, đến nay, huyện đã đạt được 6/9 tiêu chí, 32/26 chỉ tiêu; các tiêu chí và chỉ tiêu chưa đạt gồm: Giao thông, môi trường và chất lượng môi trường sống. Huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM; 14/26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu.

160d2164448t73322l0.jpg

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UB kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình XD NTM trên địa bàn xã Bắc Lương

Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Thọ Xuân đã chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và các vùng miền. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm với 32 sản phẩm đạt chuẩn 3, 4 sao.

Mặt khác, công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân thu được kết quả cao; hệ thống chính trị tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Năm 2024, huyện Thọ Xuân phấn đấu về đích huyện NTM nâng cao. Đến nay, huyện đã đạt được 5/9 tiêu chí; 29/38 chỉ tiêu.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị huyện Thọ Xuân giải đáp một số vướng mắc về nợ xây dựng cơ bản, tình hình thực hiện các chính sách về nông nghiệp, tiêu chí nước sạch và các tiêu chí khó trong quá trình thực hiện...
Cùng ngày, đoàn công tác đã làm việc với huyện Thiệu Hóa về việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2021 đến 2023. Năm 2020, huyện Thiệu Hóa được công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Hiện nay, huyện đang duy trì 7/9 tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 và đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Bên cạnh đó, huyện có 24/24 xã đạt chuẩn NTM, đang duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí; 7/24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2/24 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đều đạt 100% kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2021-2023. Huyện cũng đã đạt được một số kết quả nổi bật, như: Nhân dân đã thực hiện hiến hơn 50.610 m2 đất để làm đường giao thông, trồng 107,5km đường hoa, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn...
 
160d2165038t70435l0.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc tại huyện Thiệu Hóa
 
Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn như vùng lúa năng suất, chất lượng cao; rau, quả an toàn; giá trị sản xuất trên 1 ha là 142 triệu đồng... Hiện nay, huyện có 28 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên; trong đó, có 9 sản phẩm đã được huyện làm “cầu nối” kí kết đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị The City.
 
160d2165400t76422l0.jpg
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Cũng tại buổi làm việc, huyện Thiệu Hóa đã làm rõ một số nội dung như: Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, duy trì và phát triển sản phẩm OCOP sau khi được công nhận, nợ xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025...

Trên cơ sở báo cáo của huyện và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Quang Hùng đánh giá cao nỗ lực và những kết quả mà các huyện Thọ Xuân và Thiệu Hóa đạt được trong quá trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nhiều cách làm mới trong huy động sức mạnh của toàn dân. Cùng với việc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng NTM để các điạ phương nghiên cứu, điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, đồng chí cũng làm rõ hơn các kiến nghị, đề xuất của từng huyện; đồng thời, đề nghị các huyện tiếp thu tối đa các ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện báo cáo thường trực HĐND tỉnh.

Trước khi làm việc với UBND các huyện, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Quang Hùng cùng các thành viên trong đoàn đã đi giám sát thực tế tại xã Bắc Lương (Thọ Xuân) và xã Thiệu Viên (Thiệu Hóa).

Nguồn Báo Thanh Hóa