DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP TỈNH THANH HÓA (tính đến tháng 2/2024)

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP TỈNH THANH HÓA (tính đến tháng 2/2024)

Tên huyện

Tên xã/phường/thị trấn

STT

Tên sản phẩm

Quyết định công nhận

Xếp hạng

Chủ thể sản xuất

 
 

27

286

 

479

 

 

355

 

Nga Sơn

Xã Nga Thanh

1

Chiếu cói dệt tay thủ công

Số 427/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Công ty TNHH Ngân Khương

 

 

 

2

Thảm cói trải sàn

Số 427/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

 

 

 

3

Chiếu xách tay Ngân Khương

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

 

 

 

4

Hộp đựng đồ Ngân Khương

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

 

 

 

5

Túi du lịch Ngân Khương

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

 

 

Xã Nga Thủy

6

Dưa vàng Vạn Hoa

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

4 sao

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Vạn Hoa

 

 

 

7

Dưa lưới Vạn Hoa

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

4 sao

 

 

Thị trấn Nga Sơn

8

Đông trùng Hạ thảo khô Đăng Khoa

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

Hộ SXKD Mai Thị Trang

 

 

 

9

Đông trùng hạ thảo tươi Đăng Khoa

Số 3055/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

3 sao

 

 

 

10

Rượu Đông trùng hạ thảo  Đăng Khoa

Số 3055/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

3 sao

 

 

 

11

Rượu Đăng Khoa

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

 

 

 

12

Yến trưng đông trùng hạ thảo Đăng Khoa

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

 

 

 

13

Mật ong Đông trùng hạ thảo Đăng Khoa

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

 

 

 

14

Giỏ trái đất

Số 1114/QĐ-UBND ngày 06/4/2021

4 sao

Công ty TNHH xuất khẩu Việt Trang

 

 

 

15

Đôn cói Việt Trang

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

4 sao

 

 

 

16

Nem chua Lâm Tươi

Số 427/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Vũ Ngọc Lâm

 

 

 

17

Nem thính Lâm Tươi

Số 427/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

 

 

 

18

Giò nạc Lâm Tươi

Số 427/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

 

 

Xã Nga An              

19

Bộ rổ cói 3 chiếc

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

4 sao

Công ty Cổ phần sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh

 

 

 

20

Bình hoa bằng cói

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

4 sao

 

 

 

21

Khay đựng rau, quả Việt Anh

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

4 sao

 

 

 

22

Đĩa đựng rau Salad Việt Anh

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

4 sao

 

 

 

23

Đĩa cói trang trí Việt Anh

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

4 sao

 

 

Xã Nga Bạch

24

Mắm tôm Bạch Câu

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

Hộ Kinh doanh Đặng Văn Sơn

 

 

 

25

Mắm tép Bạch Câu

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

 

 

 

26

Nước mắm cá cơm cốt đặc biệt Bạch Câu

Số 781/QĐ-UBND ngày 14/11/2023

3 sao

 

 

Xã Nga Giáp

27

Chả lụa Tâm Thạnh

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Công ty TNHH nông trang xanh Tâm Thạnh

 

 

 

28

Giò nạc Tâm Thạnh

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

 

 

Xã Nga Liên

29

Gương trang trí Cói Xanh

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất khẩu Cói Xanh

 

 

 

30

Nem chua Thanh Lan

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Trần Văn Phong

 

 

 

31

Nem thính Thanh Lan

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

 

 

 

32

Cá nhệch kho niêu Vũ Bảo

Số 781/QĐ-UBND ngày 14/11/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Vũ Văn Bảo

 

 

Xã Nga Yên

33

Dưa hấu xứ Đảo Mai Am Tiêm

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

HTX sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn xã Nga Yên

 

 

Xã Nga Điền

34

Bánh gai Bà Hùng

Số 427/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Mai Xuân Hùng

 

 

Xã Nga Hải

35

Dưa vàng Thế Mạnh

Số 427/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Mai Thế Lực

 

 

Xã Nga Phượng

36

Dưa vàng Đồng Quê

Số 781/QĐ-UBND ngày 14/11/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Phạm Đồng Quê

 

 

 

37

Dưa chuột Baby

Số 781/QĐ-UBND ngày 14/11/2023

3 sao

 

TX Nghi Sơn

Phường Hải Bình

1

Nước mắm cốt cá cơm Vị Thanh

Số 3055/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

3 sao

Hộ SXKD Huy Phát

 

 

 

2

Mắm tôm Vị Thanh

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

HTX Chế biến thủy sản Hải Bình

 

 

 

3

Mắm tép Vị Thanh

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

 

 

Phường Hải Châu

4

Đông trùng hạ thảo

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

4 sao

Công ty CP Thảo Ngọc Việt

 

 

 

5

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TODIKA

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

4 sao

 

 

 

6

Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tằm

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

4 sao

 

 

 

7

Đông trùng hạ thảo tươi

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

 

 

Phường Ninh Hải

8

Nước mắm cốt Tĩnh Gia - nước mắm cốt cá cơm

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

4 sao

Công ty Cổ phần nước mắm Tĩnh Gia

 

 

 

9

Mắm tép Tĩnh Gia - Đặc biệt

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

 

 

 

10

Mắm tôm Tĩnh Gia - Hảo hạng

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

 

 

Phường Hải Thanh

11

Nước mắm thượng hạng Tác Huy

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

Hộ Sản xuất kinh doanh Đồng Thị Huy

 

 

 

12

Mắm tôm đặc biệt Tác Huy

Số 5605/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

3 sao

 

 

 

13

Mắm tép đặc biệt Tác Huy

Số 1114/QĐ-UBND ngày 06/4/2021

3 sao

 

 

 

14

Nước mắm cốt TH

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

4 sao

Công ty TNHH chế biến hải sản Ba Làng

 

 

 

15

Mắm tép

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

 

 

 

16

Mắm tôm

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

 

 

 

17

Nước mắm chị Quế Ba Làng

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

 3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quế

 

 

 

18

Mắm tôm Sơn Thơm

Số 285/QĐ-UBND ngày 11/01/2024

3 sao

Cơ sở chế biến hải sản Sơn Thơm

 

 

 

19

Mắm tép Sơn Thơm

Số 285/QĐ-UBND ngày 11/01/2024

3 sao

 

 

Xã Định Hải

20

Mật ong rừng Am Các

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

Hộ SXKD Hùng Kỳ

 

 

Phường Hải Lĩnh

21

Rượu dâu Ngọc Hoàn

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

Công ty TNHH vận tải Hoàn Ngọc

 

 

 

22

Nước cốt hoa quả Ngọc Hoàn

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

 

 

 

23

Nước cốt hoa Atiso Ngọc Hoàn

Số 285/QĐ-UBND ngày 11/01/2024

3 sao

 

 

Xã Hải Nhân

24

Mật ong Tứ Sơn

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hải Nhân

 

 

Phường Hải Hòa

25

Cá cơm khô Dũng Liễu

Số 285/QĐ-UBND ngày 11/01/2024

3 sao

Công ty TNHH chế biến hải sản Hiệp Anh

 

 

 

26

Moi khô Dũng Liễu

Số 285/QĐ-UBND ngày 11/01/2024

3 sao

 

Hoằng Hóa

Xã Hoằng Phụ

1

Nước mắm Lê Gia

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

4 sao

Công ty TNHH thực phẩm và TMDV Lê Gia

 

 

 

2

Mắm tôm Lê Gia

Số 5445/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

5 sao

 

 

 

3

Mắm tép Lê Gia

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

4 sao

 

 

 

4

Nước mắm Bà Hoan

Số 5605/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

3 sao

Công ty TNHH Khuê Các

 

 

 

5

Mắm tôm

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

 

 

 

6

Mắm tép

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

 

 

 

7

Nước mắm cốt Tân Mai

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

Hộ SXKD Vũ Thị Mai

 

 

 

8

Nước mắm bà Hảo

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Hộ Kinh doanh nước mắm bà Hảo

 

 

 

9

Mắm tép bà Hảo

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

 

 

Xã Hoằng Thanh

10

Rượu đông trùng hạ thảo Lạch Trường

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

Hộ SXKD Nguyễn Hữu Tấn

 

 

 

11

Đông trùng hạ thảo Lạch Trường

Số 3023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

 

 

 

12

Nước rửa chén Hồi Long

Số 422/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm

 

 

Xã Hoằng Thắng

13

Dưa hấu Đồng Quê

Số 5605/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

3 sao

HTX nông nghiệp Hoằng Thắng

 

 

 

14

Dưa vàng Nhung Farm

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

Hộ SX Kinh doanh Nguyễn Phú Công

 

 

Xã Hoằng Xuân

15

Rượu sim rừng Bảo An

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

Hộ SXKD Nguyễn Thanh Hà

 

 

 

16

Rượu sim rừng Phương Trinh

Số 422/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

3 sao

Hộ kinh doanh Lê Đình Trinh

 

 

Xã Hoằng Đồng

17

Giò bò Thuật Yến

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

HTX chăn nuôi xã Hoằng Đồng

 

 

Xã Hoằng Lộc

18

Bánh gai Huy Thu

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

Cơ sở sản xuất bánh gai Huy Thu

 

 

Xã Hoằng Tân

19

Rượu Hùng 36

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Cao Đình Hùng

 

 

Xã Hoằng Hải

20

Đông trùng hạ thảo Minh Trường

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Lê Trương Trường

 

 

 

21

Nước mắm Hùng Quý

Số 422/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Hùng

 

 

Xã Hoằng Thái

22

Giò lụa Chinh Hằng

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

HTX chăn nuôi xã Hoằng Thái

 

 

Xã Hoằng Giang

23

Bánh lá răng bừa bà Chăm

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Chăm

 

 

Xã Hoằng Lưu

24

Khoai tây Phượng Lịch

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Xuân Minh

 

 

Hoằng Trường

25

Moi sấy Long Dương

Số 3023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Công ty TNHH Thương mại Thuỷ
sản Long Dương

 

 

 

26

Sứa biển Thảo Linh

Số 3023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sen

 

 

Hoằng Châu

27

Chả cá Anh Thủy

Số 3023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Thủy Anh

 

 

Hoằng Phượng

28

Bánh lá răng bừa Bà Nhạn

Số 3023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Đào Thị Nhạn

 

 

Hoằng Đạt

29

Miến gạo Dương Vân

Số 3023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Lê Văn Dương

 

 

Hoằng Quỳ

30

Hương thơm Mậu Tiên

Số 3023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Đoàn Văn Mậu

 

 

Hoằng Tiến

31

Tranh gỗ Mỹ nghệ
Hưng Ngân Hải Tiến

Số 3023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Trung

 

 

Hoằng Phong

32

Cua biển lột SH7

Số 3023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

3 sao

Công ty TNHH SH79

 

 

Xã Hoằng Thịnh

33

Nôi tre đặt võng Huyền Anh

Số 422/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

3 sao

Hộ kinh doanh Hoàng Văn Cường

 

 

Xã Hoằng Thành

34

Dầu lạc Mai Chuẩn

Số 422/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

3 sao

Hộ kinh doanh Lương Xuân Chuẩn

 

 

Xã Hoằng Ngọc

35

Nem chua Mạnh Hương

Số 422/QĐ-UBND ngày 02/02/2024

3 sao

Hộ kinh doanh Lê Văn Mạnh

 

Thọ Xuân

Xã Thọ Diên

1

Bánh gai Lâm Thắng

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

Cơ sở sản xuất bánh gai Lâm Thắm

 

 

Xã Xuân Yên

2

Kẹo gạo lức Đức Giang

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

Công ty TNHH Đức Giang TX

 

 

 

3

Kẹo lạc Đức Giang

Số 5445/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

3 sao

 

 

Thị trấn Thọ Xuân

4

Nem nướng Thành Nghĩa

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

Hộ Sản xuất kinh doanh Trịnh Thị Nghĩa

 

 

 

5

Nem nướng Vinh Lài

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

Hộ SXKD Vinh Lài

 

 

 

6

Giò lụa Vinh Lài

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

 

 

Xã Xuân Lập

7

Bánh lá răng bừa Xuân Lập

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Xuân Lập

 

 

 

8

Bánh lá răng bừa Tú Chữ

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

Cơ sở Mai Thị Tú

 

 

Xã Thọ Xương

9

Bưởi Luận Văn

Số 5605/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

4 sao

Công ty TNHH nông nghiệp hiện đại Lam Sơn - Sao Vàng

 

 

Xã Xuân Trường

10

Tương Xuan Pha

Số 1114/QĐ-UBND ngày 06/4/2021

3 sao

Hộ SXKD Đỗ Văn Dũng

 

 

Xã Xuân Hòa

11

Dưa vàng Xuân Hòa

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

THT sản xuất rau củ quả an toàn Xuân Hòa

 

 

Xã Quảng Phú

12

Bột sắn dây Quảng Phú

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

HTX Nông nghiệp Quảng Phú

 

 

Xã Xuân Sinh

13

Thịt lợn muối An Tâm

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

Cơ sở An Tâm

 

 

Xã Xuân Hồng

14

Cam Thành Nguyên

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

HTX dịch vụ và trồng cây ăn quả
Xuân Thành

 

 

 

15

Gà ủ muối Trịnh Tâm

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

Công ty CP TM HAPPY
FARM Việt Nam

 

 

Xã Bắc Lương

16

Bưởi Phú Bắc

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

HTX liên kết sản xuất cây có múi, kinh doanh tổng hợp xã Bắc Lương

 

 

Xã Thọ Lộc

17

Nón lá Ngọc Thơm

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

HTX Dịch vụ nông nghiệp Thọ Lộc

 

 

Xã Xuân Minh

18

Gạo Hoa Minh

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

HTX Dịch vụ nông nghiệp và Phát triển nông thôn xã Xuân Minh

 

 

Xã Phú Xuân

19

Miến gạo Huy

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Cơ sở Huy

 

 

Xã Xuân Tín

20

Nem nướng Minh Ngọc

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Cơ sở sản xuất nem nướng Minh Ngọc

 

 

Xã Thuận Minh

21

Dưa vàng TM - Farm

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Tổ hợp tác nông nghiệp công nghệ cao Thuận Minh

 

 

Xã Nam Giang

22

Trứng vịt Đồng Ngâu

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

HTX cây trồng và vật nuôi Đồng Ngâu

 

 

Xã Tây Hồ

23

Xúc xích Diệu Anh

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Cơ sở Lê Xuân Thành

 

 

Xã Xuân Bái

24

Giò lụa Thanh Phượng

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Trương Thị Phượng

 

 

 

25

Nem chua thính Dũng Lan

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

Cơ sở Trần Thị Lan

 

 

Xã Xuân Lai

26

Xúc xích Minh Thắng

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

Cơ sở Nguyễn Thị Thu

 

 

 

27

Giò lụa Minh Thắng

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

 

 

Xã Xuân Thiên

28

Bánh bột lọc Sơn Ân

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

Cơ sở Đỗ Hùng Sơn

 

 

Xã Thọ Hải

29

Dưa vàng Kim hoàng hậu Kim Ngân Farm

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

Cơ sở Lê Văn Mạnh

 

 

Xã Xuân Hưng

30

Giò lụa Thủy Thiệp

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

Cơ sở Nguyễn Đình Thủy

 

 

TT Sao Vàng

31

Bánh Gai Bảy Quyên

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

Cơ sở Nguyễn Đình Bảy

 

 

Xã Thọ Lâm

32

Dưa vàng Điền Trạch

Số 5560/QĐ-UBND ngày 29/9/2023

3 sao

HTX NN CNC Điền Trạch

 

Vĩnh Lộc

Thị trấn Vĩnh Lộc

1

Rượu Sâm báo

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

Cơ sản xuất kinh doanh Rượu An Tâm

 

 

 

2

Chè lam Phủ Quảng Cương Xuân

Số 2383/QĐ-UBND ngày 01/8/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Vũ Ngọc Cương

 

 

Xã Vĩnh Thành

3

Chè lam Phủ Quảng

Số 590/QĐ-UBND ngày 19/2/2020

3 sao

Cơ sở sản xuất kinh doanh Lâm Thu

 

 

Xã Vĩnh Thịnh

4

Gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

4 sao

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ xã Vĩnh Thịnh

 

 

Xã Minh Tân

5

Bộ sản phẩm: Tranh Đá Tứ Quý và Tranh đá Cá chép chơi trăng Hải Quân

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

Công ty TNHH khai thác vật liệu xây dựng Anh Quân

 

 

Xã Vĩnh Phúc

6

Túi xách Nông Phú

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nông Phú

 

 

 

7

Chổi đót Nông Phú

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao

 

 

 

8

Dưa lưới Nam Giao

Số 5605/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

4 sao

HTX nông nghiệp Tây Đô

 

 

 

9

Dưa vàng Nam Giao

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

4 sao

 

 

Xã Vĩnh Hùng

10

Trà Sâm Báo Thảo Nga

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

 

 

Xã Ninh Khang

11

Kẹo lạc Hà Ly

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

Hộ SXKD Nguyễn Đức Ly

 

 

 

12

Kẹo vừng Hà Ly

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

 

 

Xã Vĩnh Long

13

Trứng gà đồi Tân Lập

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

4 sao

HTX dịch vụ và chăn nuôi gà đồi Tân Lập

 

 

Xã Vĩnh An

14

Nem dê nướng Khương Đạo

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

Hộ Kinh doanh Lê Văn Khương

 

 

Xã Vĩnh Yên

15

Bánh lá răng bừa Ba Don

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Vĩnh Yên

 

 

Xã Vĩnh Tiến

16

Bột sắn dây Hoan Sáu

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Cơ sở kinh doanh Hoan Sáu

 

 

Xã Vĩnh Hưng

17

Trà túi lọc Kim ngân hoa Đức Nguyên

Số 2383/QĐ-UBND ngày 01/8/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Chánh Tín

 

 

Xã Vĩnh Hòa

18

Nem nướng Phương Bưởi

Số 2383/QĐ-UBND ngày 01/8/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Phạm Văn Phương

 

 

Xã Vĩnh Quang

19

Muối lạc vừng Đô Quan

Số 2383/QĐ-UBND ngày 01/8/2023

3 sao

HTX dịch vụ nông nghiệp xã Vĩnh Quang

 

 

Xã Minh Tân

20

Hạt sen khô Tình Huấn

Số 2383/QĐ-UBND ngày 01/8/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Tình

 

TP Thanh Hóa

Phường Đông Cương

1

Nước rửa chén

Số 3055/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

3 sao

Công ty TNHH FUWA Biotech

 

 

 

2

Nước giặt FuWa

Số 5605/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

4 sao

 

 

 

3

Nước lau sàn FuWa3e

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

4 sao

 

 

 

4

Trà Hoàng Thảo Mộc

Số 3055/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

3 sao

Công ty TNHH Hoàng Thảo Mộc

 

 

 

5

Trà cà gai leo túi lọc

Số 3055/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

3 sao

 

 

Phường Lam Sơn

6

An tràng hoàn

Số 3055/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

3 sao

DN tư nhân hãng thuốc thể thao

 

 

 

7

Rượu Tỏa dương

Số 3055/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

3 sao

 

 

 

8

Bánh nướng Thuận Nhàn

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Trần Văn Thuận

 

 

 

9

Bánh dẻo Thuận Nhàn

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

 

 

 

10

Nem chua bà Lan

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

4 sao

Công ty TNHH DVTM Dũng Lan

 

 

 

11

Dầu Xoa bóp đa năng cụ cử thâm

Số 7459/QĐ-UBND ngày 15/8/2023

3 sao

Doanh nghiệp tư nhân Hãng thuốc
thể thao

 

 

 

12

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Hóa Ứ Hoàn

Số 7459/QĐ-UBND ngày 15/8/2023

3 sao

 

 

Phường Trường Thi

13

Hương truyền thống Quán Giò Trường Thi

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

HTX Hương truyền thống Quán Giò Trường Thi

 

 

 

14

Bánh Chưng Kim Oanh

Số 7459/QĐ-UBND ngày 15/8/2023

3 sao

Hộ Kinh doanh Vũ Thị Oanh

 

 

 

15

Nem Chua Tân Oanh

Số 9847/QĐ-UBND ngày 31/10/2023

3 sao

Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Oanh

 

 

Phường Hàm Rồng

16

Tương ớt Phúc Lộc Thọ

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

Công ty TNHH Spicy Country

 

 

 

17

Tương cà chua

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

 

 

 

18

Nước Haronawa

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Chi nhánh Khu tìm hiểu văn hóa dân tộc xứ Thanh- Công ty CP Thanh Tân

 

 

Phường Đông Vệ

19

Nem chua Sinh Tuyến

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Hộ kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp CBC

 

 

Phường Đông Thọ

20

Dứa khoanh

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

4 sao

Công ty TNHH Tư Thành

 

 

 

21

Dưa bao tử

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

4 sao

 

 

 

22

Cà Chua dầm dấm

Số 9847/QĐ-UBND ngày 31/10/2023

3 sao

 

 

 

23

Dứa miếng

Số 9847/QĐ-UBND ngày 31/10/2023

3 sao

 

 

Phường Phú Sơn

24

Kẹo lạc Gia Huy

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Hộ KD Lê Trọng Hùng

 

 

 

25

Nem Chua Tuấn Hợp

Số 7459/QĐ-UBND ngày 15/8/2023

3 sao

Hộ Kinh doanh Phạm Văn Tuấn

 

 

Phường Đông Sơn

26

Nem Chua Tuyên Minh

Số 7459/QĐ-UBND ngày 15/8/2023

3 sao

Hộ Kinh doanh Nguyễn Hữu Tuyên

 

 

Phường Điện Biên

27

Rượu Nếp xưa

Số 9847/QĐ-UBND ngày 31/10/2023

3 sao

Công ty Cổ phần Dạ Lan

 

Quảng Xương

Xã Quảng Khê

1

Ngâm chân Mộc Việt

Số 6359/QĐ-UBND ngày 29/12/2023

3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Thị Lan Anh

 

 

 

2

Lá xông cảm lạnh

Số 6359/QĐ-UBND ngày 29/12/2023

3 sao

 

 

Xã Quảng Tân

3

Dưa Taki

Số 5445/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

4 sao

Công ty CP xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới

 

 

 

4

Dưa chuột Baby

Số 5445/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

4 sao

 

 

Xã Quảng Phúc

5

Mắm cáy Quảng Phúc

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

4 sao

HTX SXKD và dịch vụ nông nghiệp Quảng Phúc

 

 

 

6

Chiếu cói Quảng Phúc

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

 

 

 

7

Rạm xay Quảng Phúc

Số 2457/QĐ-UBND ngày 29/5/2023

3 sao

 

 

 

8

Cáy xay Quảng Phúc

Số 2457/QĐ-UBND ngày 29/5/2023

3 sao

 

 

Xã Quảng Hợp

9

Dưa vàng Thảo Hiền

Số 2942/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

3 sao

Hộ SXKD Trần Văn Thảo

 

 

Xã Quảng Nham

10

Nước mắm Cự Nham loại đặc biệt

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

4 sao

Công ty TNHH nước mắm Cự Nham

 

 

 

11

Moi khô Cự Nham

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

 

 

 

12

Mắm tôm Cự Nham

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

 

 

 

13

Nước mắm sông Yên

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

 Hộ KD Trần Văn Nuôi

 

 

 

14

Cá cơm khô luân nuôi

Số 6359/QĐ-UBND ngày 29/12/2023

3 sao

 HKD Trần Thị Luân

 

 

Xã Quảng Lộc

15

Nấm linh chi Hoàng Hậu

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

Hộ KD Đào Văn Hoàng

 

 

Xã Quảng Ninh

16

Trứng gà Lợi Hoa

Số 1035/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

3 sao

Hộ Kinh doanh Lê Chí Lợi

 

 

Xã Quảng Bình

17

Giò lụa Dũng Bình

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng

 

 

Xã Quảng Trung

18

Nước mắm Năm Quyền

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Trần Thị Quyền

 

 

Xã Quảng Trường

19

Chiếu cói Dũng Châu

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

4 sao

Công ty TNHH Dũng Châu

 

 

Xã Quảng Chính

20

Tôm nõn tươi Hiếu Thảo

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản Quảng Chính

 

 

Xã Quảng Đức

21

Miến gạo Dung Tháp

Số 2457/QĐ-UBND ngày 29/5/2023

3 sao

Hộ SXKD miến gạo Dung Tháp

 

 

Xã Quảng Ngọc

22

Giò lụa Nhân Huệ

Số 2457/QĐ-UBND ngày 29/5/2023

3 sao

Cơ sở SX nem, giò, chả Nhân Huệ

 

 

Thị trấn Tân Phong

23

Bánh răng bừa Nga My

Số 2457/QĐ-UBND ngày 29/5/2023

3 sao

Cơ sở bánh Nga My

 

 

Xã Quảng Trạch

24

Bánh Nhãn Lâm Phương

Số 2457/QĐ-UBND ngày 29/5/2023

3 sao

Cơ sở sản xuất Lâm Phương

 

 

Xã Quảng Định

25

Nem chua Minh Anh

Số 2457/QĐ-UBND ngày 29/5/2023

3 sao

HKD Đoàn Thị Thuận

 

 

Xã Quảng Hòa

26

Nem chua Hiền Quyết

Số 6359/QĐ-UBND ngày 29/12/2023

3 sao

Hộ KD Nguyễn Văn Quyết

 

Đông Sơn

Xã Đông Tiến

1

Trứng sạch Hiền Nhuần

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

Công ty TNHH SXTM và DV Hiền Nhuần

 

 

 

2

Bí xanh sơ chế Hiền Nhuần

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

 

 

 

3

Măng tây xanh Hiền Nhuần

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

3 sao

 

 

 

4

Dưa kim hoàng hậu Thiên trường 36

Số 590/QĐ-UBND ngày 19/2/2020

3 sao

Công ty TNHH MTV  Công nghệ cao Thiên Trường 36

 

 

 

5

Dưa chuột baby Thiên Trường 36

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

3 sao

 

 

Xã Đông Hoàng

6

Gạo Hương Thanh 2

Số 4549/QĐ-UBND ngày 23/10/2020

4 sao

Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê

 

 

 

7

Gạo Ngọc Trai

Số 4760/QĐ-UBND ngày 26/11/2021

4 sao

 

 

 

8

Cao cà gai leo
Duy Anh

Số 4189/QĐ-UBND ngày 29/12/2023

3 sao

HTX Dược liệu xã Đông Hoàng

 

 

Xã Đông Khê

9

Hương truyền thống Đức Minh

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

HTX sản xuất, kinh doanh hương truyền thống Đức Minh

 

 

Xã Đông Ninh

10

Giò lụa Hiền Dũng

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Lê Thị Hiền

 

 

Xã Đông Quang

11

Chả quế Tám Thu

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu

 

 

Xã Đông Văn

12

Bánh đa nem mềm An Chi

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Cơ sở sản xuất thực phẩm An Chi

 

 

Xã Đông Thịnh

13

Dưa vàng Tfarm

Số 1453/QĐ-UBND ngày 15/5/2023

3 sao

Công ty TNHH giáo dục và sinh học hữu cơ Tfarm

 

 

Xã Đông Phú

14

Giò lụa Đức Thảo

Số 1453/QĐ-UBND ngày 15/5/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Lê Xuân Đức

 

 

Xã Đông Nam

15

Nước uống đóng chai Nam Anh

Số 1453/QĐ-UBND ngày 15/5/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Lê Hữu Thuận

 

Hậu Lộc

TT Hậu Lộc

1

Rượu Chi nê

Số 5445/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

3 sao

Công ty CP Thương mại Hậu Lộc

 

 

Xã Đại Lộc

2

Rượu Whisky Chi nê 12

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

 

 

Xã Hòa Lộc

3

Mắm tôm Hòa Hải

Số 5445/QĐ-UBND ngày 23/12/2019

3 sao

Công ty TNHH chế biến hải sản Hòa Hải

 

 

Xã Hưng Lộc

4

Tổ Yến sào

Số 1114/QĐ-UBND ngày 06/4/2021

4 sao

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Yến sào xứ Thanh

 

 

 

5

Tổ Yến chưng

Số 1114/QĐ-UBND ngày 06/4/2021

4 sao

 

 

Xã Liên Lộc

6

Đông trùng hạ thảo sấy khô

Số 3025/QĐ-UBND ngày 08/9/2022

3 sao

Công ty cổ phần dược liệu Sukha Việt Nam

 

 

Xã Ngư Lộc

7

Cá Thu nướng Quân Thủy

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thủy

 

 

 

8

Tôm nõn Mai Hường

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Hộ kinh doanh Triệu Tuyết Mai

 

 

Xã Đa Lộc

9

Mật ong Đa Lộc

Số 4188/QĐ-UBND ngày30/11/2022

3 sao

Tổ hợp tác ong Đa Lộc

 

 

 

10

Đông trùng hạ thảo sấy khô Thiên Thảo Việt

Số 2776/QĐ-UBND ngày 13/9/2023

3 sao

Công ty TNHH Nông nghiệp Công
nghệ cao - Thiên Thảo Việt

 

 

Xã Minh Lộc

11

Mắm tôm ông Náo

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Vũ Văn Thiện

 

 

 

12

Nước mắm ông Náo

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

 

 

Xã Tiến Lộc

13

Dao rèn thủ công truyền thống Tinh Anh Thu

Số 285/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

3 sao

Công ty TNHH Tinh Anh Thu

 

 

Xã Hoa Lộc

14

Giò lụa Hảo Liên

Số 2776/QĐ-UBND ngày 13/9/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Trịnh Văn Hảo

 

 

Xã Phú Lộc

15

Cải bó xôi

Số 2776/QĐ-UBND ngày 13/9/2023

3 sao

Hợp tác xã nông nghiệp Phú Lộc

 

 

Thị trấn Hậu Lộc

16

Nem chua Xuân Kỳ

Số 2776/QĐ-UBND ngày 13/9/2023

3 sao

Hộ kinh doanh Lê Hồng Vinh

 

 

 

17

Giò lụa Xuân Kỳ

Số 2776/QĐ-UBND ngày 13/9/2023

3 sao

 

Triệu Sơn

 Xã Bình Sơn

1

Mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất

Số 590/QĐ-UBND ngày 19/2/2020

3 sao

HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn

 

 

 

2

Chè sạch Bình Sơn

Số 590/QĐ-UBND ngày 19/2/2020

3 sao

 

 

 

3

Trà xanh túi lọc Bình Sơn

Số 1114/QĐ-UBND ngày 06/4/2021

3 sao

 

 

 

4

Trà cà gai leo túi lọc Bình Sơn

Số 2077/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

3 sao